آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تفالهٔ چغندر تَر


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
تفالهٔ چغندر تَر

واژه انگلیسی
Wet beet pulp

توضیحات
نوعی خوراک دام که در فرآیند استحصال قند از چغندرقند به دست می‌آید. این خوراک شامل خلال چغندرقند عصاره‌گیری شده در مرحلهٔ شربت‌گیری بوده و حاوی حدود ۹۰% آب است. میزان پروتئین خام و فسفر تفالهٔ چغندر کم است. از این خوراک می‌توان به طور مستقیم در تغذیهٔ دام استفاده کرد. همچنین می‌توان آن را با مقداری مواد خشک سیلو کرد و یا با دستگاه خشک‌کُن رطوبت‌گیری کرد و خلال نسبتاً خشک را توأم با ملاس یا بدون ملاس با دستگاه پلت‌ساز یا قالب‌ساز به اشکال پلت یا قالبی در آورد. افزودن ملاس به تفاله در حین پلت یا قالب‌ُازی ، علاوه بر لالا بردن ارزش انرژی‌زائی تفاله ، سبب قوام و استحکام بیشتر پلت یا قالب‌های تهیه شده می‌شود.