آفتاب

واژه نامه های آفتاب

جو غربی


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
جو غربی

واژه انگلیسی
Western barley

توضیحات
نوعی جو که در غرب جلگه‌های وسیع در آمریکا کشت می‌شود و حداکثر حوی ۱۰% جو از دسته‌های دیگر است.