آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اسید دوست ، کشت باکتری اسید دوست


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
اسید دوست ، کشت باکتری اسید دوست

واژه انگلیسی
Acidophius.

توضیحات
نوعی کشت که در آن از یک باکتری اسید دوست استفاده می‌‌شود. از این کشت برای ایجاد عطر (معطر کردن) در تهیۀ سوسیس‌‌های خشک ، کالباس بولونی و سلامی و نیز در تولید شیر ترش به‌‌میزان ۵% درصد استفاده می‌‌شود.