آفتاب

واژه نامه های آفتاب

رنگ‌های اسیدی


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
رنگ‌های اسیدی

واژه انگلیسی
Acid dyes.

توضیحات
رنگ‌هائی هستند که قسمت فعال آنهاا از نظر رنگ‌آمیزی بنیان اسیدهای اسیدهای آلی هستند که با یک فلز ترکیب شده و سیتوپلاسم و کولاژن را به‌خوبی رنگ می‌کنند. این رنگ‌ها نمک‌های سدیم اسیدهای سولفوریک هستند که در رنگرزی ابریشم و الیاف مصنوعی بهتر از رنگ‌های خنثی عمل می‌کنند.