آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کازئین اسیدی


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
کازئین اسیدی

واژه انگلیسی
Acid casein. See casein

توضیحات
کازئین پروتئین مخصوص شیر است. کازئین اسیدی را به‌روش ته‌نشینی با اسیدهای لاکتیک ، سولفوریک و کلریدریک (در ۴/۴ تا ۷/۴ = PH) از شیر پس چرخ به‌دست می‌آورند. کازئین‌های مختلف برحسب نوع اسید مصرفی برای اتحصال شناسائی می‌شود. کازئین اسیدی کاربُرد محدودی دارد و در صنایع غذائی از آن فقط برای غلات صبحانه‌ای و غنی‌سازی نان استفاده می‌کنند. نمک‌های کازئینات کلسیم و سدیم در صنایع غذائی کاربُرد کلسیم و سدیم در صنایع غذائی کاربُرد وسیعی دارند که این نمک‌ها را از خنثی کردن کازئین اسیدی به‌دست می‌آورند.