آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پراکسید استن


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
پراکسید استن

واژه انگلیسی
Acetone peroxide.

توضیحات
مخلوطی است از پراکسیدهای منومریک و دی مریک خطی استُن که از آن به‌عنوان اکسید کننده‌ای قوی برای رنگ کردن و رساندن آرد استفاده می‌شود.