آفتاب

واژه نامه های آفتاب

استُن


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
استُن

واژه انگلیسی
Acetone. CH۳COCH۳.

توضیحات
یکی از اجسام کیتونی است که به شکل مایع بوده و رنگ آن شفاف است. این ماده به سرعت قابل تبخیر است و در طبیعت از تخمیر نشاسته و قند به‌دست می‌آید. در تجارت ، استُن را از تقطیر چوب به‌دست می‌آورند. استُن کاربرد وسیعی به‌عنوان حلال آلی دارد. این مایع در ادرار ، بوی نفس و خون افراد مبتلا به دیابت وجود دارد. همچنین بوی استُن را می‌توان از نفس دام‌های شیری مبتلا به استن خونی احساس کرد که این عارضه به‌علت مجبور شدن حیوان به متابولیسم چربی‌ها که به‌جای کربوهیدرات‌ها و در واقع متابولیسم ناقص چربی‌ها که منجر به تولید اجسام کیتونی (استُن ، اسید استواستیک و اسید بتاهیدروکسی بوتیریک) می‌شود ، رخ می‌دهد.