آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پیگردی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
پیگردی

واژه انگلیسی
Tracking

توضیحات
حرکت دادن یک مکان‌‌‌‌‌نما یا علامت از پیش تعریف شده در عرض سطح صفحه نمایش تصویری با استفاده از یک قلم نوری ، قلم الکترونیکی ، ماوس یا گوی نشان.