آفتاب

واژه نامه های آفتاب

توسعه از بالا به پائین


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
توسعه از بالا به پائین

واژه انگلیسی
Top-down development

توضیحات
۱. یک نظم معماری گونه برای توسعه برنامه کامپیوتری که در آن عملکردهای سطح بالا در مراحل اولیه پردازش ، به شکل یک طرح کلی کدگذاری و آزمایش می‌‌‌‌‌شوند. جزئیات سطح پائین ، اضافه شده و مستمراً آزمایش می‌‌‌‌‌گردد. ۲. یک روش توسعه برنامه یک به پیاده‌‌‌‌‌سازی سیستم نرم‌‌‌‌‌افزاری نظم می‌‌‌‌‌دهد. از نظر ویژگی‌‌‌‌‌ها و ارتباطات ، بسته نرم‌‌‌‌‌افزاری کامل با سطوح بالای کنترل مانند زبان‌‌‌‌‌های کنترل کار و سرویس‌‌‌‌‌های سیستم عامل شروع شده ، با برنامه‌‌‌‌‌نویسی واحدهای کنترل جلو رفته و به سطوح بسیار جزئی متوالی واحدهای برنامه در ساختاری سلسله مراتبی و نزولی گسترش می‌‌‌‌‌یابد. تأثیر این روش دوگانه است. اول اینکه تلاش برای تکمیل سیستم حقیقی هم‌‌‌‌‌زمان با توسعه رخ می‌‌‌‌‌دهد و دوم اینکه یک سیستم عملیاتی با قابلیت رو به افزودن در هنگام توسعه در حال استفاده می‌‌‌‌‌باشد. ر.ک.STRUCTURED و MODULAR PROGRAMMING PROGRAMMING.