آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نشانه


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
نشانه

واژه انگلیسی
Token

توضیحات
۱. علامتی که بیانگر نام یا عنصری در یک زبان برنامه‌‌‌‌‌نویسی می‌‌‌‌‌باشد. ۲. گروهی از بیت‌‌‌‌‌ها مانند هشت l که در بعضی از شبکه‌‌‌‌‌های گذرگاهی برای اعلام دستیابی به شبکه توسط یک ایستگاه به‌‌‌‌‌خصوص به‌‌‌‌‌کار می‌‌‌‌‌رود.