آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تقسیم‌‌‌‌‌بندی زمانی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
تقسیم‌‌‌‌‌بندی زمانی

واژه انگلیسی
Time slicing

توضیحات
اختصاص قسمتی از زمان پردازش به هر برنامه در سیستم چند برنامه‌‌‌‌‌ای. این عمل بدین منظور صورت می‌‌‌‌‌گیرد که واحد پردازش مرکزی در انحصار یک برنامه قرار نگیرد.