آفتاب

واژه نامه های آفتاب

جدول زمان


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
جدول زمان

واژه انگلیسی
Time log

توضیحات
جدولی از چگونگی به‌‌‌‌‌کارگیری سیستم کامپیوتری در طول یک دوره زمانی مشخص ، مثلاً ۲۴ ساعت.