آفتاب

واژه نامه های آفتاب

صفحۀ نوسان‌‌‌‌‌کننده


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
صفحۀ نوسان‌‌‌‌‌کننده

واژه انگلیسی
Tilting screen

توضیحات
صفحه نمایش ویدیوئی که برای راحت دیده شدن ، می‌‌‌‌‌تواند از بالا به پائین و تحت زاویه‌‌‌‌‌ای به حرکت و چرخش درآید.