آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تقلید ترمینالی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
تقلید ترمینالی

واژه انگلیسی
Terminal emulation

توضیحات
شرایطی که در آن ، نرم‌‌افزار به‌‌خصوصی ، کامپیوتر را وادار می‌‌کند تا مانند ترمینالی که به یک کامپیوتر دیگر وصل است ، رفتار کند.