آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ترمینال ، پایانه


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
ترمینال ، پایانه

واژه انگلیسی
Terminal

توضیحات
یک دستگاه صفحه کلید و صفحه نمایش یا صفحه کلید و چاپگر که برای وارد کردن داده و برنامه‌‌ها به کامپیوتر و دریافت نمودن خروجی از آن به‌‌کار می‌‌رود.