آفتاب

واژه نامه های آفتاب

حافظه موقت


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
حافظه موقت

واژه انگلیسی
Temporary storage

توضیحات
مکان‌‌های ذخیره‌‌ای که در برنامه‌‌نویسی ، برای نتایج میانی کنار گذاشته شده‌‌اند. مترادف WORKING STORAGE.