آفتاب

واژه نامه های آفتاب

الگو ، قالب


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
الگو ، قالب

واژه انگلیسی
Template

توضیحات
۱. یک راهنمای پلاستیکی که در کشیدن علائم هندسی نمودار گردش کار استفاده می‌‌شود. ۲. در گرافیک کامیپوتری ، الگوی یک استاندارد مؤلفه یا جزئی که معمولاً در حکم یک وسیله کمکی طراحی به‌‌کار می‌‌رود. هنگامی که این الگو یک بار ایجاد شد ، می‌‌تواند بعداً به هنگام نیاز ، به‌‌جای کشیده شدن مجدد ، استفاده گردد. ۳. مجموعه‌‌ای از دستورالعمل‌‌ها برای ارتباط دادن اطلاعات در یک بسته نرم‌‌افزاری (معمولاً یک صفحه گسترده). دستورالعمل‌‌های الگو به کامپیوتر فرمان می‌‌دهند که عملیات خاصی را روی داده‌‌های درون صفحه گسترده انجام دهد ، برای مثال: اضافه کن ده درصد به هزینه حمل و نقل مشتریانی که در غرب رودخانه می‌‌سی‌‌سی‌‌پی زندگی می‌‌کنند. الگو برای استفاده آتی روی دیسک ذخیره می‌‌گردد.