آفتاب

واژه نامه های آفتاب

گیرنده تلویزیونی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
گیرنده تلویزیونی

واژه انگلیسی
Television receiver

توضیحات
یک دستگاه نمایش که می‌‌تواند سیگنال‌‌های تصویری پخش شده را با استفاده از یک آنتن دریافت کند. (مانند تلویزیون تجاری). این دستگاه می‌‌تواند با مدلاتور فرکانس رادیوئی ترکیب شده و یک دستگاه نمایش برای انواعی از کامپیوتر باشد. ر.ک VIDEO MONITOR.