آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نرم‌‌افزار راه دور


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
نرم‌‌افزار راه دور

واژه انگلیسی
Telesoftware

توضیحات
برنامه‌‌های کامپیوتری فرستاده شده توسط خط تلفن یا تلویزیون به‌‌عنوان قسمتی از سیگنال متن راه دور.