آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نسبت تصویر


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
نسبت تصویر

واژه انگلیسی
Aspect - ratio

توضیحات
رابطه میان بلندی و پهنای قاب صفحه نمایش یا همان ”ناحبه تصویر“ در تصاویر کامپیوتری.