آفتاب

واژه نامه های آفتاب

هوش مصنوعی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
هوش مصنوعی

واژه انگلیسی
Artificial intelligence

توضیحات
شاخه‌ای از علوم کامپیوتر که در مورد میزان هوشمندی یک ماشین مطالعه می‌کند. این هوشمندی مستلزم آن است که یک دستگاه قابلیت انجام اعمالی همانند هوش انسان نظیر استدلال ، یادگیری و خود - پیشرفتی را داشته باشد. رجوع کنید به EXPERT SYSTEMS، HEURISTIC، KNOWLEDG - BASED، SYSTEMS، MACHINE LEARNING. مختصر شدهٔ واژهٔ هوش مصنوعی AI می‌باشد.