آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ریاضیات کاربردی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
ریاضیات کاربردی

واژه انگلیسی
Applied mathematics

توضیحات
ریاضیاتی که در عمل از آن استفاده می‌گردد. همانند ریاضیات در مکانیک ، فیزیک ، یا علم کامپیوتر.