آفتاب

واژه نامه های آفتاب

برنامه‌های کاربرُدی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
برنامه‌های کاربرُدی

واژه انگلیسی
Application programs

توضیحات
برنامه‌هایی که معمولاً توسط برنامه‌نویس‌ها در یک سازمان نوشته می‌شود تا به کامپیوتر قدرت انجام کار مفید را بدهند. برای مثال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: کنترل انبار ، محاسبه حضور و غیاب ، برنامه‌نویسی خطی و یا امور حسابداری پزشکی. برخلاف برنامه‌های سیستم.