آفتاب

واژه نامه های آفتاب

برنامه‌نویسی کاربُردی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
برنامه‌نویسی کاربُردی

واژه انگلیسی
Application programming

توضیحات
تهیه برنامه‌هایی که کاربرُدی آنها پیدا کردن راه حلّ مسائل خاص می‌باشد. برخلاف برنامه‌نویسی سیستم.