آفتاب

واژه نامه های آفتاب

روپوش صوتی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
روپوش صوتی

واژه انگلیسی
Acoustical sound enclosure

توضیحات
وسیله‌ای است که روی یک چاپگر و یا تجهیزات دیگر قرار می‌گیرد تا صدای آن را کم کند.