آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مؤسسه استاندارد ملّی آمریکا


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
مؤسسه استاندارد ملّی آمریکا

واژه انگلیسی
ANSI

توضیحات
علامت اختصاری کلمات American National Standard Institute سازمانی ملّی در ایالات متحده آمریکا که به‌عنوان بانک اطلاعاتی و هماهنگ کننده استانداردهای اختیاری عمل می‌کند.