آفتاب

واژه نامه های آفتاب

حرکت


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
حرکت

واژه انگلیسی
Animation

توضیحات
روند نشان دادن حرکت یک شی‌ءِ ، از طریق نمایش سریع یک سری از عکس ‌‌های آن ، که موقعیت هر کدام با دیگری تفاوت دارد. این روش برای تولید فیلم‌های کامپیوتری به‌کار گرفته می‌شود.