آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تحلیل‌گر


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
تحلیل‌گر

واژه انگلیسی
Analyst

توضیحات
شخصی که در تعریف و توسعه روش‌های حلّ یک مسئله به‌خصوص در روشهای حلّ آنها در کامپیوتر ، مهارت دارد. رجوع کنید به ANALYST، PROGRAMMER و SYSTEMS ANALYSTS .