يکى از عوامل عمده تخريب مراتع منطقه، چراى بى‌رويه توسط دام کوچ‌نشينان است، بر اساس محاسباتى که در کل ظرفيت چراى مراتع استان چهارمحال و بختيارى برابر ۵۱۱،۶۶۶ واحد دامى بوده و ظرفيت مورد بهره‌بردارى برابر ۱،۵۷۵،۳۵۴ واحد دامى بوده است. به‌عبارتى ديگر بيش از ۲ برابر ظرفيت مراتع مازاد بر ظرفيت حقيقى از مراتع بهره‌بردارى مى‌شود. در اثر چراى بى‌رويه مراتع روزبه‌روز فقيرتر شده و قدرت بارورى آنها کمتر مى‌شود. همه ساله اين تخريب با روندى شتاب آلوده، ادامه دارد.

از بين رفتن جنگل‌ها و گون‌زارها و جنگل‌هاى بلوط

از عوامل ديگر تخريب محيطى توسط عشاير بختياري، از بين بردن جنگل‌ها و گون‌زارها است. استفاده از چوب و گون براى سوخت و ساختن ابزار از چوب درختان جنگلى روند شتاب آلودى را در تخريب به‌وجود آورده است.


بلوط درختى از تيره بلوط‌ها با نام علمى ـ Quercus است. ميوه اين درخت به‌صورت فندقه بيضوى شکل کشيده است که پياله‌اى تا نيمه آن را فرا مى‌گيرد. اين درخت داراى برگ‌هاى کنگره‌اى بيضى شکل بوده و دير رشد مى‌کند و عمر آن بين ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ سال تخمين زده مى‌شود. بلندى آن به ۲۰ تا ۴۰ متر مى‌رسد. به‌علت استحکام و زيبائي، چوب آن در صنايع کشتى‌سازي، واگن‌سازي، مبل‌سازي، بشکه‌سازى و بعضى صنايع ديگر، به‌کار مى‌رود.