عمارت خسروآباد

عمارت خسروآباد در بلوار شبلى (خسروآباد سابق) شهر سنندج قرار دارد. تاريخ بناى اوليه عمارت و باغ به طور دقيق مشخص نيست، ولى پاره‌اى از منابع تاريخي، زمان ساخت اوليه آن را به زمان خسرو خان اول اردلان و هم‌زمان با حکومت کريم‌خان نسبت مى‌دهند.در سال ۱۲۲۳ هـ.ق امان‌اله خان اردلان حکمران مقتدر کردستان، براى فرزندش خسرو خان ناکام بخش‌هاى ديگرى از جمله عمارت سردر را به اين بنا اضافه نمود.


مجموعه عمارت و باغ خسروآباد افزون بر دو بخش اصلى يعنى قصر سلطنتى با ورودى ستون‌دار در بخش غربى و ساختمان شرقى با غلام‌گردش‌ها و ايوان ستون‌دار مشرف بر صحن عمارت و فضاى بيرونى بنا، داراى فضاهاى ديگرى چون حمام، اتاق قاپچيان و خدمتکاران است.


تزيينات معمارى اين بنا شامل گچ‌بري، آجرکاري، اروسى‌هاى زيبا همراه با پنجره‌هاى رنگى و حوض چليپا شکل داخل حياط عمارت است که در کنار فضاى سبز قديمى و کهنسال آن، از ويژگى‌هاى شاخص عمارت خسروآباد به شمار مى‌رود. عمارت خسروآباد شاخص‌ترين بناى استان کردستان است که به عنوان مقر حکومت واليان اردلان مورد استفاده قرار مى‌گرفت.

ساختمان شهردارى سنندج

ساختمان شهردارى در ضلع جنوب خيابان امام خمينى کمى پايين‌تراز مسجد جامع سنندج قرار دارد. اين بنا که اولين ساختمان شهردارى در شهر سنندج است، در سه طبقه ساخته شده و از فضاهاى مختلفى برخوردار است.


نماى اين ساختمان از سمت خيابان امام خميني، سنگى حجارى شده است و در نماى داخلى آن در ضلع جنوبي، ترکيبى از سنگ و آجر به کار رفته است. استفاده از سنگ و آجر در نماهاى ساختمان و همچنين استفاده از پيچ و مهره براى اتصال تيرآهن‌هاى سقف، از ويژگى‌هاى اين ساختمان است.


اين ساختمان در زمان دولت مصدق و توسط استاد ابراهيم مختار پوريان معمار قديمى و سرشناس سنندجى ساخته شده است.