شرايط اقليمى بر چگونگى شکل‌گيرى فعاليت بشر بر روى زمين بسيار مؤثر است. انجام فعاليت‌هائى از قبيل کشاورزي، صنعت، خدمات و حتى حمل و نقل، بدون توجه به شرايط آب و هوائى محيط با مشکلاتى روبه‌رو مى‌شود. درخوزستان نيز، از آنجا که آب و هواى بيشتر مناطق گرم و خشک است، در زندگى مردم تأثير قابل توجهى دارد. در شيوهٔ زندگى مردم خوزستان تفاوت‌هاى زيادى نسبت به ساير مناطق ايران مشاهده مى‌شود.

اثرات نامطلوب

دما

دماى زياد هوا بر بدن انسان تأثير نامطلوب مى‌گذارد؛ مثلاً: افزايش ضربان قلب، تنگى نفس، به‌هم خوردن غلظت نمک خون به واسطهٔ تعرّق زياد، ضايعات پوستي، کاهش نيروى جسمانى و رواني. اين موارد، در خوزستان، از آثار گرمازدگى است؛ به همين دليل در خوزستان بخشى از بيماران را بيماران گرمازده تشکيل مى‌دهند.


هزينه‌هاى مقابله با گرما، از قبيل تهيهٔ وسايل خنک‌کننده و مصرف برق، علاوه بر هزينه‌هاى ملي، هزينه‌هاى فردى و خانوادگى را نيز افزايش مى‌دهد.


در زمينهٔ بهداشت نيز گرماى زياد سبب افزايش آلودگى‌ها و بروز انواع بيمارى‌هاى گرمسيرى مانند اسهال، مسموميت غذائى و بيمارى‌هاى چشمى مى‌شود. همچنين تابش شديد خورشيد سبب گرمازدگى و سوختگى‌هاى پوستى مى‌گردد که در فصل تابستان افزايش مى‌يابد.


فرسودگى جاده‌هاى آسفالته سبب افزايش هزينه‌هاى تعمير و نگهدارى راه‌ها مى‌شود.


گرماى هوا، باعث کاهش جذب نيروهاى متخصص در استان مى‌شود.


کاهش ناگهانى دما، در برخى از سال‌ها، در فصل زمستان باعث بروز يخبندان‌هائى مى‌شود که خسارات زيادى به محصولات کشاورزى وارد مى‌سازد. در سال‌هاى اخير ۵ درصد خسارات بلاياى طبيعى استان ناشى از اين امر بوده است.

رطوبت

به‌دليل نزديکى خوزستان به آب‌هاى خليج‌فارس و منابع آبي، مانند تالاب‌هاى هور العظيم و شادگان، رطوبت نسبى در تابستان زياد بوده و هواى شرجى ايجاد مى‌کند که اين امر سبب کاهش تعرق و افزايش گرماى بدن شده و تحمل هوا را مشکل مى‌سازد.


رطوبت زياد، سبب اکسيدشدگى فلزات مى‌شود و فرسودگى وسايل نقليه را در مناطقى از استان افزايش مى‌دهد.


طوفان‌هاى گرد و خاک: طوفان‌هاى گرد و خاک همراه با ذرّات معلق، آلودگى و تيرگى هوا را افزايش مى‌دهد.

اثرات مطلوب

مى‌دانيد که نور و گرما از عناصر بسيار ضرورى براى رشد گياهان به‌شمار مى‌رود. در خوزستان کمتر گياهى را مى‌توان يافت که نياز حرارتى آن تأمين نشود، به همين خاطر، اين استان از مراکز مهم کشت محصولات گرمسيرى کشور است.


در خوزستان به‌دليل گرماى زيادى و رطوبت نسبى بالا، امکان کشت نيشکر فراهم شده است. علاوه بر اين خوزستان جزءِ چهار استان مهم توليدکنندهٔ خرما در کشور به‌شمار مى‌رود.