استان خوزستان با وسعتى حدود ۶۴،۰۰۰ کيلومترمربع وسيع‌ترين استان در قسمت نيمهٔ غربى ايران است که بين ۳۰ تا ۳۳ درجهٔ عرض شمالى و ۴۷ تا ۵۰ درجهٔ طول شرقى واقع شده است.


استان خوزستان در جنوب غربى ايران و شمال خليج‌فارسى واقع شده و از غرب با کشور عراق هم‌مرز است. استان‌هاى بوشهر، کهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال و بختياري، لرستان و ايلام در همسايگى اين استان قرار دارند.


استان خوزستان از شمال به استان لرستان، از غرب به کشور عراق و استان ايلام از جنوب به خليج‌فارس و از شرق به استان‌هاى چهارمحال و بختيارى و بويراحمد و کهگيلويه محدود است.