سنگ سفيد آرامگاه سميراويس

در بخش غربى دشت‌ محال اردستان، آرامگاهى باشکوه بنا شده که از آجر است و داراى دو سنگ مرمر که يکى در بالاى گور به‌طور عمودى و ديگر به‌طور افقى روى گور نصب شده است.

زيارتگاه پيرمرتضى

زيارتگاه پيرمرتضى در کوى فهره، در غرب مسجد سفيد سردشت قرار دارد. بنا داراى گنبد و ايوانى شمالى و جنوبى است که درب ورودى از ايوان جنوبى است. در ميان گنبد گورهاى پيرمرتضى‌على اردستاني، همسر او و پير جمالى اردستانى عارف سرشناس سدهٔ ۹ هـ.ق قرار دارد.


پير مرتضى على اردستانى در زمان تيمور لنگ و شاهرخ زندگى کرده و اين آرامگاه خانقاه و مدرسه بوده که توسط خود او ساخته شده است.

آرامگاه سيد محمد

آرامگاه سيد محمد در ۳ کيلومترى خمينى‌شهر قرار دارد و مورد احترام بسيارى از مردم است.

باباپير

آرامگاه باباپير، در جنوب غربى شهر خوانسار در اوايل دورهٔ صفوى بنا شده و صاحب آرامگاه بنيان‌گذار مذهب شيعه جعفرى در اوايل سدهٔ ۷ هـ.ق در خوانسار، اصفهان، بروجرد، نهاوند، لرستان و خوزستان است. ساختمان آرامگاه در اثر گذشت زمان خراب شده بود که در سال ۱۳۶۷ هـ.ش توسط هيئت رئيسهٔ آرامگاه پير بازسازى شده است.

آرامگاه امامزاده سلطان ابراهيم

آرامگاه در شهرستان سميرم قرار دارد و زيارتگاه مورد احترام مردم اين ناحيه است.

امامزاده شاه‌رضا

آرامگاه امامزاده شاه‌رضا از آثار دورهٔ شاه‌اسماعيل صفوى است که در شهرستان شهرضا واقع شده است. پژوهشگران شاه‌رضا را از نسل حضرت امام حسن (ع) و بعضى او را فرزند امام موسى‌بن‌جعفر مى‌دانند.


سبک ساختمان گنبد بنا مانند مسجد شاه اصفهان است. ساخت در اصلى خاتم‌کارى آرامگاه در سال ۱۳۰۹ هـ.ش توسط صارم‌الدوله پايان يافته است.


قبر اسکندرخان، برادر کريم‌خان زند و در راستاى قبر اسکندرخان، قبر فتحعلى‌‌خان افشار ارومى دو بخش غربى و مقابل پلکان قرار دارد.

آرامگاه سيدعلى‌اکبر

آرامگاه در ۱۸ کيلومترى شمال شرقى شهرضا بر سر راه اصفهان به شاهرضا واقع شده و گنبدى زيبا با نمائى عالى و کاشى‌کارى دارد. امامزاده سيدعلى اکبر برادر امام رضا (ع) و شاه چراغ (ع) بوده است. ضريح امامزاده از روزگاه شاه‌عباس بزرگ است. گنبد کاشى‌کارى شده از نظر معمارى مانند گنبد مدرسهٔ چهارباغ است.

امامزاده مشهد اردهال

امامزاده مشهد اردهال، در روستاى مشهد اردهال در ۴۲ کيلومترى غرب کاشان قرار دارد. بناى اصلى مجموعهٔ مشهد اردهال از بناهاى دوران سلجوقى است و به دستور مجدالدين عبيدالله کاشانى ساخته شده و در زمان صفوى و قاجار بناهائى به آن اضافه شده است.

آرامگاه هفده‌تن

اين بنا از آثار سدهٔ ۱۱ هـ.ق و در زمان شاه‌عباس بزرگ صفوى در سال ۱۳۰۲ ساخته شده است بنا از آثار شهرستان گلپايگان است.

آرامگاه ناصربن‌على

آرامگاه ناصربن‌على در بخش شرقى آرامگاه هفده تن قرار دارد و مى‌گويند که مأموران خليفهٔ عباسى او را زنده روى جرز ديوار گذاشته و شهيد نموده‌اند. بنا توسط امام قلى‌خان سردار دربار صفوى ساخته شده است.

آرامگاه پيربکران

آرامگاه پيربکران در ۳۰ کيلومترى جنوب غربى شهر اصفهان در روستاى پيربکران لنجان قرار دارد. بنا از سدهٔ ۸ زمان سلطان الجايتو است که شامل رواق، صحن و آرامگاه پيربکران است. نام پيربکران، محمد و از عارفان و زاهدان نيمهٔ دوم سدهٔ ۷ هـ.ق ناحيه بوده است.

آرامگاه امامزاده سلطان سيدعلى

بناى آرامگاه امامزاده سلطان سيدعلى در ۱۲ کيلومترى شهرستان نائين واقع شده و بانى آن مولانا حاج ميرجلال‌الدين احمد بوده است که بنا را در اواخر سدهٔ ۷ هـ.ق ساخته است.

آرامگاه‌هاى امامزادگان

در بعضى از آبادى‌هاى شهرستان نطنز، آرامگاه امامزاده‌هائى وجود دارد که هر يک داراى گنبد، بارگاه صحن، سرا، ايوان و صندوق‌هاى مشبک روى گور و آثارى از دوران صفوى است. از نمونهٔ اين آرامگاه‌ها مى‌توان به آرامگاه عون‌بن‌على و امامزاده عبدالله و مزار بى‌بى رقيه و امامزادگان ابيانه اشاره کرد.

آرامگاه امامزاده آقا على‌عباس

آرامگاه در نزديکى بادرود نطنز قرار دارد و از زيارتگاه‌هاى معتبر و مورد توجه مردم ناحيه است. در اواخر حکومت پهلوى دوم از سوى سازمان اوقاف کشور صندوق ضريح نقره‌ٔ ميناکارى از محل نذورات آن، تهيه و در آرامگاه نصب شده است.