آب سرخ فريزهند

در ۷۸ کيلومترى جنوب کاشان چشمهٔ فريزهند با آبى از دسته آب‌هاى بى‌کربناته مخلوط با گاز واقع شده که در درمان بيمارى‌هائى چون دستگاه گوارش، کبد، مجارى صفراوي، معده و روده‌اى بسيار اثربخش است. وجود املاح آهن در آب اين چشمه در ازدياد گلبول قرمز و هموگلوبين و کم‌خونى مؤثر است.

چشمهٔ آب معدنى ورتون

چشمهٔ ورتون در ۴۳ کيلومترى جادهٔ اصفهان يزد قرار دارد و آب آن از دسته آب‌هاى کلرور بى‌کربناته و سولفاته کلسيک گرم است که در درمان دردهاى عصبى و رماتيسمى مؤثر است.

ساير چشمه‌هاى استان

از چشمه‌هاى استان اصفهان مى‌توان به گاسون، حقي، تيزآب، آب گلستان کوه خوانسار، عباسى در شمال نطنز، آبشار شاه در ۸۲ کيلومترى اصفهان، تراورتن ساز، اميد شرق، مزرعهٔ توستان گردنه ملااحمد در۸۰ کيلومترى اصفهان - نائين ، چشمه‌نبي، ملاد و سليمانى فين اشاره کرد.