تل‌هاى شاه‌وزيرى

تل‌هاى شاه‌وزيرى در روستاى کُمِّد در ۶۸ کيلومترى جنوب سميرم با فاصلهٔ ۲ کيلومتر از هم واقع شده است.

تپه‌هاى سيلک

در ۳ کيلومترى غرب شهر کاشان يکى از قديمى‌ترين سکونتگاه‌هاى انسان پيش از تاريخ شناخته شده و پژوهش‌ها نشان مى‌دهد که در حدود ۶۵۰۰ سال پيش مردمى براى اولين‌بار به اين منطقه آمده و آن را براى زندگى انتخاب کرده‌اند. آثار به‌جاى مانده از اين منطقه نشانگر تغييرات فرهنگ و روش زندگى مردم اين منطقه بر اثر دگرگونى‌ها و يورش‌ها مى‌باشد. در حدود ۶۲۰۰ سال قبل تغييراتى درشکل و نقش‌هاى ظروف سفالى اين منطقه ايجاد شده که نشان مى‌دهد مردمان ديگرى در اين منطقه ساکن شده‌اند اين دوره را شناساى فرهنگ چشمه‌على مى‌دانند.


نقش‌هاى سياه و برجستهٔ سفال سيلک دوم حدود ۳۸۰۰ سال پيش از ميلاد است.