گورستان زارع‌آباد

گورستان زارع‌آباد که در شهر خمينى‌شهر واقع شده نشان‌دهندهٔ اهميت و بزرگى اين شهر در گذشته است. سنگ‌ گورها بسيار بزرگ هستند و روى آنها به خط فارسى نزديک به عربى و کوفى است و کنده‌کارى‌هاى زيباى سنگ‌ها بيانگر بزرگى و جايگاه اين محل در سده‌هاى نخستين اسلامى است. قديمى‌ترين سنگ گور اين گورستان مربوط به ۱۶۰ هـ.ق است.

گورستان کليميان

گورستان کليميان در روستاى پيربکران در شهرستان لنجان واقع شده است. سنگ‌نبشتهٔ اين گورستان به طول ۹۵ و عرض ۷۵ سانتى‌متر بر ديوار يکى از طاق‌نماهاى کنيسهٔ حضرت يعقوب است و نوشتهٔ روى آن به خط عبرى است.