جمعيت

جمعيت استان اصفهان در آخرين سرشمارى نفوس و مسکن در سال ۱۳۷۵ معادل ۳،۹۲۳،۲۵۵ نفر بوده است. که از اين تعداد ۲،۹۱۴،۸۷۴ در نقاط شهرى و ۱،۰۰۷،۰۸۷ نفر در نقاط روستائى ساکن بوده‌اند و ۱۲۹۴ نفر غير ساکن بود.

زبان

مردم استان اصفهان به زبان فارسى و لهجه‌هاى اصفهانى سخن مى‌گويند. در نواحى مختلف اين استان مردم به زبان‌ها و گويش‌هاى ويژهٔ خود صحبت مى‌کنند.

نژاد

نتايج پژوهش‌ها و بررسى‌هاى نقاط مختلف استان اصفهان از جمله تپه‌هاى سيلک که در ۴ کيلومترى غرب شهر کاشان واقع است، نشان مى‌دهد که استان اصفهان يکى از مراکز فرهنگى و محل زندگى انسان‌هاى پيش از تاريخ است.


پيش از ورود آريائى‌ها، مردمى بومى در منطقه زندگى مى‌کرده‌اند اما ترکيب نژادى مردم اين استان پس از ورود آريائى‌ها شامل ايراني، عرب، يهود، ارمنى و گرجستانى است.

مذهب

بيشتر مردم استان اصفهان مسلمان هستند و اقليتى از مردم اين استان کليمي، زرتشتي، ارمني، آسورى و ديگر شاخه‌هاى دين مسيح هستند.