- کل نيروهاى مسلح:

کادر ثابت: ۵۷۲،۰۰۰ نفر که به آنها نيروهاى اصلى مى‌گويند.


طول مدت خدمت ۲ سال، براى متخصصين ۳ سال و برخى اقليت‌هاى قومى ۲ سال.


نيروهاى احتياط: نيروى استراتژيک پشتيبان حدود ۳ تا ۴ ميليون.

نيروهاى خارج از کشور

۴۰،۰۰۰ نفر در لائوس و ۱۶۰،۰۰۰ نفر در کامبوج مستقر هستند.

نيروهاى شبه نظامى

نيروى منطقه‌اى خلق: حدود ۵۰۰ هزار نفر که سازمان آن کم و بيش در حد لشگر است ولى بيشتر در حد هنگ و گروهان مى‌باشند. اين افراد به‌طور تمام وقت به توليد اقتصادى مشغول هستند ولى به‌عنوان ذخيره نيروهاى اصلى به‌کار مى‌آيند.


- نيروهاى محلى ۲،۵۰۰،۰۰۰ نفر شامل:

۱. نيروى دفاعى خلقى (واحدهاى شهرى)


۲. ميليشياى خلق (واحدهاى روستائى شمالى)


۳. ميليشياى متمرکز (به‌طور عمده ساکنان اراضى مرتفع منطقه مرزى با چين) نيروهاى محلى دربرگيرنده واحدهاى ثابت و متغير رزمي، واحدهاى مجزاى لجستيکى و نيروهاى پشتيباني، محلى دهکده، تعدادى در واحدهاى توپخانه، توپ‌هاى ضدهوائي، عده‌اى نيز به‌عنوان نيروى ذخيره براى نيروهاى منطقه‌اى خلق عمل مى‌کنند.


- نيروى تاکتيکى پشتيبان تعداد کل ۵۰۰،۰۰۰ نفر:

اين نيرو که به‌عنوان ذخيره احتياط نيروهاى محلى کار مى‌کنند؛ شامل نيروهاى انسانى بالقوه هستند که بيشتر اضافه بر افراد ذخيره تمام وقت سازماندهى شده‌اند.

نيروى زمينى

کل نيروهاى زمينى ۵۰۰،۰۰۰ نفر


۱۴ قرارگاه سپاه شامل:

- ۵۰ لشگر پياده (هر لشکر دو تيپ که معمولاً از ۲۸ واحد خاص تشکيل مى‌شود).


- ۳ لشگر مکانيزه


- ۱۰ تيپ مسلح


- ۱۵ هنگ پياده مستقل


- نيروى عملياتى ويژه شامل تيپ AB، مهندسى تخريب (سازمان اين تقسيم‌بندى در هنگ‌هائى به استعداد هر هنگ ۵ گردان مى‌باشد).


- حدود ده تيپ توپخانه صحرائى


- ۸ لشگر مهندسى


- ۱۰ تا ۱۶ لشگر مهندسى ساختمان امانى


- ۲۰ تيپ مهندسى مستقل

تجهيزات نيروى زمينى

- تانک اصلى رزم (تانک متوسط) ۱۳۰۰ دستگاه از نوع T62 و T-54, T-55 و T-34 و تانک نوع ch 59 وM48 A3


- ۶۰۰ تانک سبک / از نوع PT-67 نوع Ch 62 و 63


- ادوات واحدهاى شناسائى / ۱۰۰ فقره از نوع BRDM-1 و BRDM-2 و۳۰۰ فقره از نوع BMP


- نفر بر زرهى / ۱۱۰۰ دستگاهBRT-60 ,BRT-50 ,BTR-40 و تعداد ۱۵۲ دستگاه Yw 531 و M-113 شنى‌دار.


- توپخانه کششى ۲۳۰۰ قبضه صدميلى‌مترى مدل M-1944 و T12 ۱۰۵ ميلى‌مترى M-101 و M-102 ۱۲۲ ميلى‌مترى مدل D-30 D70، M-1938، توپ ۱۳۰ ميلى‌متري: مدل M-114.


- توپخانه ساحلى: ۱۵۲ ميلى‌متر مدل 302S3 و ۱۷۵ ميلى‌مترى مدل M-107 که پشتيبان گشت ساحلى است توپ‌هاى تهاجمى (که خيلى سبک بوده و سريعاً در هر تهاجمى مى‌تواند شرکت کند): / ۱۰۰ ميلى‌متر شامل SU-100 و ۱۲۲ ميلى‌متر شامل ISU-122


- موشک‌انداز چند لوله‌اى: ۱۰۷ ميلى‌مترى Type 63، ۱۲۲ ميلى‌مترى از نوع BM-21 ۱۴۰ ميلى‌مترى از نوع BM-16 , BM-14


- خمپاره‌انداز: ۸۲ ميلى‌مترى، ۱۲۰ ميلى‌مترى مدل M-43 و ۱۶۰ ميلى‌مترى مدل M-43


- توپ ضدهوائى: از نوع AT-3 Sagger


- تفنگ بدون عقب‌نشينى: ۷۵ ميلى‌مترى از نوع Ch 57 ۸۲ ميلى‌مترى از نوع Ch 65 B-10 و ۸۷ ميلى‌مترى از نوع Ch-51


- پدافند ضدهوائى: تعداد ۱۲۰۰۰ قبضه ۵/۱۴ ميلى‌مترى و ۲۳ ميلى‌مترى شامل توپ‌هاى ZSU-23-4 SP ۳۰ ميلى‌مترى، ۳۷ ميلى‌مترى، ۵۷ ميلى‌مترى، ۸۵ ميلى‌مترى و ۱۰۰ ميلى‌مترى


- موشک‌هاى سطح به هوا از نوع SA-7 و SA-16

نيروى دريائى

۴۲،۰۰۰ نفر، شامل ۳۰،۰۰۰ تفنگ‌دار دريائى


چهار ناحيه دريائى


پايگاه‌هاى دريائى در ويتنام: هانوى (قرارگاه مرکزى)، خليج کامران (Cam Ranh Bay)؛ دانانگ، هايفونگ، هاتو و شهر هوشى‌مينه، کن تو به‌علاوهٔ چندين پايگاه کوچک ديگر.


در خارج؛ يک پايگاه دريائى در کامبوج (پايگاه پنجم دريائي) شامل: فوم پونگ سون و رآم.


ناوشکن ۷ فروند شامل:

- يک فروند از نوع (Phan Ngu Lao) ساخت شوروى داراى سلاح‌هاى جنگ ضدکشتى داراى دو سکوى موشک سطح به سطح از نوع SS-N-2 Styx SSM و يک قبضه توپ ۱۲۷ ميلى‌مترى


- پنج فروند از نوع۱۱ Petya ساخت شوروى داراى چهار سکوى پرتاب راکت ضد زيردريائى و سه لوله پرتا اژدر ۵۳۳ ميلى‌مترى


- يک فروند از نوع (Tran Khonh Du) آمريکائى که داراى دو سکوى سه لوله‌اى پرتاب اژدر ضد زيردريائى است.


يگان‌هاى رزمى ساحلى و گشتى:


تعداد ۵۵ فروند شامل:

- هشت فروند شناورهاى موشکى مدل Sov Osa ساخت شوروى که هر يک از آنها داراى چهار سکوى موشک سطح به سطح نوع SS-N-2SSM مى‌باشد.


شناورهاى اژدرانداز


تعداد ۱۹ فروند شامل:

- ۳ فروند مدل (Turya PHT) ساخت شوروى داراى چهار سکوى لوله اژدر ۵۳۳ ميلى‌متر


- ۱۶ فروند مدل (Shershen PFT) ساخت شوروى از نوع شناورهاى تندرو که هر کدام داراى چهار سکوى لوله اژدر در ۵۳۳ ميلى‌مترى است.


شناورهاى گشتى


تعداد کل ۳۳ فروند شامل:

- ۲۸ فروند گشتى نزديک به ساحل


- ۸ فروند مدل So-1 ساخت شوروى


- ۳ فروند مدل PGM-59/71 آمريکائى


- ۱۱ فروند گشتى‌هاى کمتر از صد تن وزن


يگان‌هاى جنگ مين


تعداد کل ۱۱ فروند شامل:

- دو فروند مين ياب مدل Yergenya MSI


- يک فروند مين روب مدل Vanya MSI


- دو فروند مين روب ساحلى نوع Yurka MSC


- چهار فروند مين روب مدل Sonya MSC


- دو فروند مين شکار ساحلى کمتر از صد تن وزن (به‌علاوه ۵ قايق مدل (K-8)


واحدهاى آبخاکى


تعداد کل هفت فروند شامل:

- سه فروند کشتى آب‌خاکى تانک ساخت آمريکا مدل 511 و 510 به ظرفيت حمل ۲۰۰ نفر و ۱۶ تانک


- سه فروند نوع (Polnocy) ساخت شوروي، کشتى آب‌خاکى تعميرات به ظرفيت حمل ۱۸۰ نفر و ۶ تانک


- يک فروند کشتى آب‌خاکى تعميراتى ساخت آمريکا با ظرفيت حدود ۵۰ نفر و ۴ تانک


تعداد ۳۰ شناور آب‌خاکى ديگر شامل:

- ۱۲ فروند آب‌خاکى مکانيزه


- ۱۸ فروند شناور آب‌خاکى خدماتى

نيروى هوائى

تعداد کل افراد مشغول در نيروى هوائى ۱۵۰۰۰ نفر


بالغ بر ۳۵۰ فروند هواپيماى جنگنده، ۲۰ هلى‌کوپتر مسلح (به اضافه تعدادى در انبار شامل نمونه‌هاى آمريکائى غنيمت گرفته شده در جنگ)


۳ اسکادران MiG-23 و ۶ اسکادران MiG-17 و SU-20 و بالغ بر ۱۵۰، MiG-21 به‌طور مجزا


هلى‌کوپترهاى تهاجمى: سى فروند از نوع Mi-24 و هفده فروند از نوع Ka-25


هواپيماى گشتى: دو فروند از نوع An-30


هواپيماهاى ترابرى: ۳ هنگ، حدود ۱۳۵ هواپيما شامل ۱۲ فروند AN-2، نه فروند An-24، پنجاه فروند An-26، دو فروند C-130-A.B، شش فروند II- دو فروند II-18، بيست فروند Li-2، هشت فروند Tu-134، و يازده فروند Yak-4.


هلى‌کوپترها: يک لشگر (سه هنگ) با دويست هلى‌کوپتر شامل:

- سى فروند Mi-4


- بيست فروند Mi-6


- سى و شش فروند Mi-8


هواپيماى آموزشى: سه هنگ با ۵۳ فروند هواپيما شامل هواپيماى:

- L-39


- L-29


- MIG-15UTi


- MIG-21U


- Yak-11


- Yak-18


- موشک‌هاى ضدهوائى: از نوع AA-2 AToll

نيروى پدافند هوائى

تعداد کل ۶۰۰۰۰ نفر شامل ۴ لشگر پدافند هوائى مشتمل بر:


- موشک‌هاى سام: حدود ۶۶ پايگاه پرتاب با موشک‌هاى SA-2 و SA-3


- چهار تيپ توپخانه پدافند هوائى از نوع: ۷۳ ميلى‌مترى، ۷۵ ميلى‌مترى، ۸۵ ميلى‌مترى، ۱۰۰ ميلى‌مترى، ۱۳۰ ميلى‌مترى، به‌علاوه ۵ واحد يک هزار نفرى نيروى منطقه‌اى خلق


- شش تيپ رادار شامل: يک‌صد پايگاه پرتاب