ويتنام و اسرائيل در تاريخ ۱۲ ژوئيه ۱۹۹۳ روابط ديپلماتيک برقرار نمودند. در سفرى که نگوين دين نين معاون وزيرخارجه ويتنام در تاريخ فوق به فلسطين اشغالى انجام داد و پس از امضاء موافقت‌نامه‌اى با طرف اسرائيلى خود يوسى بيلين برقرارى روابط ديپلماتيک بين دو کشور اعلام گرديد. معاون نخست وزير ويتنام نيز در تابستان ۹۲ سفرى به کشورهاى امارات، قطر، عمان و يمن انجام داد و با مقامات اين کشورها پيرامون توسعه روابط سياسي، تجارى و افزايش واردات اين کشورها از ويتنام مذاکره نمود.


ويتنام تلاش دارد در روابط خود با اسرائيل به‌نحوى عمل کند که موجب ناخرسندى کشورهاى عربى نشود و توازن لازم را در تنظيم روابط خود حفظ نمايد. يکى از اهداف ويتنام در اعاده روابط با رژيم اشغالگر قدس جلب رضايت هيأت حاکمه آمريکا به خصوص يهوديان منتفذ ايالات متحده و تشويق آنان در تسريع لغو تحريم‌هاى تجارى آمريکا، جذب سرمايه‌هاى آمريکائى و برقرارى روابط ديپلماتيک آن کشور با ويتنام بوده است.


در خصوص روابط با عراق نيز گرچه به‌دليل مشکلات عظيم حکومت عراق در نتيجه جنگ خليج فارس، وضع اين کشور رو به توسعه نبوده است اما در عين حال دو طرف در حفظ روابط حسنه تلاش دارند.