اهميت استراتژيک کشور در منطقه

جمهورى سوسياليستى ويتنام با مساحتى معادل ۳۳۰،۳۶۹ کيلومتر مربع و حدود ۷۳ ميليون نفر جمعيت در شبه جزيره هندوچين و در قاره آسيا واقع شده است. خليج ?تونکن? در شرق و درياى چين جنوبى در شرق و جنوب اين کشور قرار گرفته‌اند. همسايگى با چين در شمال، ۱۶۵۰ کيلومتر ساحل و وجود بنادر مهم و استراتژيک بر اهميت ژئوپلتيک اين کشور مى‌افزايد. از ديگر مشخصات آن وجود رود ?مکونگ? به طول ۴۰۰۰ کيلومتر به‌عنوان بزرگترين رود جنوب شرق آسيا و هفتمين رود بزرگ قاره آسيا که از استان ?تسينگ‌هاى? جمهورى خلق چين سرچشمه گرفته و پس از عبور از استان ?يو‌نان? و گذر از مرز تايلند و لائوس وارد کامبوج مى‌گردد. اين رودخانه که قسمت مهمى از آن در خاک ويتنام جريان دارد در اوضاع اقتصادي، حمل و نقل، کشتيرانى و توليد انرژى هيدروليک بين کشورهاى منطقه نقش مهمى ايفاء مى‌کند. علاوه بر اين موارد، ويتنام مهم‌ترين کشور در منطقه هندوچين است اين کشور بعد از چين داراى بالاترين توان نظامى در منطقه است. جنگ چندين ساله عليه متجاوزين آمريکائى موجب گرديده ويتنام تجارب فراوانى در خصوص جنگ‌هاى نامنظم کسب نمايد. وجود موانع طبيعى مناسب و پوشش جنگلى در اکثر مناطق، مانور نظامى اين کشور را در شرايط مساعدى قرار داده است. همچنين تسليحات به جا مانده از خروج مفتضحانه آمريکائى‌ها از ويتنام جنوبى هنوز از کارائى نسبتاً خوبى برخوردار بوده و به نظر مى‌رسد ارتش ويتنام در مواقع ضرورى و در جنگ‌هاى نامنظم توانائى استفاده از آنها را داشته باشد.