ژنرال ?ايدى امين دادا? که در اسرائيل تعليم ديده و يکى از افسران ارتش معتمد ?ابوته? بوده و روابط اصلى بين اسرائيلى‌ها و ?آنايانيا ? در جنوب سودان به‌شمار مى‌رفت. همچنين، او از طرف اسرائيل براى جانشينى ?ابوته? که رژيم وى بى‌نهايت غيرمردمى بود، انتخاب گرديد. در ژانويه سال ۱۹۷۱ با کمک اسرائيل و بريتانيا، ?امين? دست به‌يک کودتاى نظامى زده مع‌ذالک براى گروهبان رژيم اشغالگر سابق روشن شده بود که او تنها جانشين موقتى بوده و نمى‌تواند به ارتش تعليم ديده اسرائيل اطمينان کامل داشته باشد. پس از پاکسازى ارتش ملى مبادرت به ايجاد يک پايگاه وسيع‌تر مردمى نموده ليکن آمدن او از قبيله ( کاکوا ) که در اقليت قرار داشت. فرصتى جز کسب حمايت از جانب مسلمانان پيش نياورد. امين روز جمعه را به‌جاى يکشنبه تعطيل اعلام نمود و به تشکيل شوراى عالى مسلمانان به رياست وزير مالى او سرتيپ (موسى على ) کمک کرد. اين تائيدات ظاهرى و آشکار وى از اسلام و اتحاد مسلمانان بود.


تظاهر ?امين? به اخراج اسرائيلى‌ها و اقدامات ظاهراً صد امپرياليستى او نمايانگر ماهيت واقعى رژيم او است. تاسقوط او در اوايل سال ۱۹۷۹ دولت وى تحت حمايت سرويس مخفى غرب قرار داشت. تعليم پليس امنيتى مخوف و دفتر تحقيقات دولتى را آکادمى پليس بين‌المللى در جرج تاون واشنگتن به‌عهده گرفته بود. تجهيزات مخابراتى بسيار پيشرفته آن که مورد استفاده اين دفتر جهت جاسوسى بوده، توسط شرکت الکترونيکى مستقر در بريتانيا به نام شرکت مخابراتى ?پى با مسئوليت محدود? تأمين شده بود. عمال سابق سازمان ?سيا ? در اتومبيل‌هائى با پلاک سياسى اوگاندا در اطراف پايتخت‌هاى غربى به گشت و گذار مى‌پرداختند. تجارت با غرب نيز از همان زمان برقرار شد. قهوه اوگاندا به‌طور مستقيم به لندن صادر مى‌شد، و پولى که صرف خريد تسليحات نمى‌گشت به نام افسران ارتش به بانک واريز مى‌شد.


۹ هزار چريک ارتش مقاومت ملى که ۳ روز پس از ?حمله برق آسا? با اسير کردن ۶۰۰۰ نفر از نيروهاى دولتى و عقب راندن بيست هزار سرباز ديگر به سوى شمال، شرق، روز ۲۶ ژانويه کامپالا را تصرف کردند. تنها به يک موفقيت بزرگ نظامى دست نيافتند؛ بلکه اميد و آرزوى بسيار بزرگى در دلها پديد آوردند. اوگاندائى‌ها که از ديکتاتورهاى خون‌آشام و ديکتاتورهائى که غارت و چپاول و تجاوز به زنان و شکنجه و قتل دل پرخونى دارند، به آينده بهترى مى‌انديشند.


از سال ۱۹۶۶ سه ستمگر خونخوار يکى پس از ديگرى زمام امور اوگاندا را به‌دست گرفته و در کشتار و ارتکاب جنايت با يکديگر مسابقه گذارده‌اند. ?ابوته? يک ?اتوکرات? مطلق‌العنان با قدرت نامحدود در نخستين دوره زمامدارى خود در بين سال‌هاى ۱۹۶۶ و ۱۹۷۰، پنجاه هزار نفر از مخالفان را به خاک و خون کشيد. ?ايدى امين? مارشال بوالهوس و خونخوار ?امتياز? اين مسابقه غم‌انگيز را در بين سال‌هاى ۱۹۷۱ و ۱۹۷۹ به دويست هزار کشته بالا برد. ?ابوته? وقتى براى دومين بار به‌قدرت رسيد، درندگى و سبوعيت بيشترى نشان داد، و از دسامبر ۱۹۸۰ تا ژوئيه ۱۹۸۵ سيصد هزار نفر را به ديار نيستى فرستاد. رژيم ?تيتواوکلو? که بيش از شش ماه دوام نياورد اين دفتر خونين را با ۲۰ هزار قربانى ( به‌طور موقت ) بست. بزرگترين اشتباه اوکلو و اطرافيان او اين بود که ارتش نجات‌بخش ملى را يک دسته مسلح از قماش گروه‌هاى مسلح ديگر اوگاندا به‌شمار آوردند و نقش تعيين‌کننده‌اى را که اين ارتش در انهدام رژيم قبلى داشت ناديده گرفتند. عامل مهم ديگرى که به حيثيت اکيپ جديد لطمه شديدى وارد کرد، بى‌کفايتى و ناتوانى در برابر نيروهاى منظم کشور بود.


ژنرال ?اوکلو? که فرماندهى کل قوا را به‌عهده داشت، هرگز نتوانست نظاميان را به رعايت انضباط و فرمانبردارى وادار کند. امنيت جان و مال مردم بهتر از سابق تأمين نمى‌شد. در اين شرايط مردم کامپالا با بى‌صبرى در انتظار ورود سربازان ارتش مقاومت ملى بودند و اطمينان داشتند که ?يوورى موسوينى ? سرانجام به عمر رژيم ?اوکلو ? نقطه پايان خواهد گذارد.