حزب جبهه دمکراتيک (Naew Prachatipatai)

حزب مذکور در ۱۹۶۸ به‌عنوان گروهى اصلاحگرا توسط Phaitoon بنيانگذارى شد. نامبرده خود عضو دپارتمان توسعه وزارت کشور و از اهالى منطقه شمالى کشور بود. Phaitoon همواره سياست‌هاى دولت را درخصوص روستاها به باد انتقاد مى‌گرفت و سرانجام از موضع دولتى خود استعفا کرد تا بتواند حزب را سازماندهى کند. حزب مذکور برغم ارائه نظريات مترّقيانه در پيشبرد اهداف خود ناتوان مانده و بسرعت از هم پاشيد. فقط در دوره دمکراتيک يعنى سالهاى ۷۶-۱۹۷۴ رهبرى حزب تصدى کميته امور خارجى را عهده‌دار شد.

حزب دمکراتيک ملى (Chat Prachathipatai)

اين حزب در ژوئن ۱۹۸۱ توسط kriangsak Chamanan و با جمع‌آورى اعضائى از ديگر احزاب تشکيل شد و تا پايان آن سال به دومين حزب بزرگ کشور تبديل شد که در مجلس نمايندگان ۵۰ کرسى را در اختيار خود داشت. ولى از آن پس محبوبيت حزب روبه کاهش گذاشته است.

حزب خلق (Phak Prachachon)

اين حزب در ۱۹۴۶ توسط liang Chayakan بنيانگذارى شد. در انتخابات ۱۹۴۸ حدود دوازده کرسى در پارلمان بدست آورد و با دولت Phibun در سالهاى ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۱ همکارى داشت. حزب معتقد به ايجاد دادگاه رسيدگى به تخلفّات نوجوانان، بهبود موقعيت حکومت قانون و معرفى آموزش پيشرفته و تکنيکى بود.


اين حزب همچون ديگر احزاب مجدداً فعّال گرديد. حزب متعهد به دفاع از ملّت مذهب، شاه و قانون اساسي بوده و مرامنامه‌اى مبتنى بر حقوق و آزادى مردم تايلند، نياز به دولتى که براساس اکثريت در انتخابات تشکيل شده باشد و نيز يک مجلس سناى انتخابى بود. حزب همچنين معتقد بود که حکومت مرکزى نبايد در امور محلى مداخله کند. از ديگر نکات اعتقادى حزب تأکيد شديد بر بهبود حداقل شرايط زندگى کشاورزان، کارگران و خدمه جزء بود. در دوران دمکراتيک يعنى سالهاى ۷۶-۱۹۷۴ با چند حزب چپگرا ادغام شده و جبهه سوسياليست متحد را بوجود آورد.

حزب دمکراتيک سيام (Prachatipat Siam)

حزبى راستگرا است که در ۱۹۸۱ توسط کنل Phon Rerngprasertuit تشکيل شده و تعداد قابل‌توجهى از کرسى‌هاى پارلمان را بدست آورد.

حزب اقدام اجتماعى (Kit Sangkom)

اين حزب توسط Kukrit بنيانگذارى شد که بانى حزب ترقى‌خواه ۱۹۴۶ نيز بود. Kukrit نويسنده‌اى بانفوذ، ناشر و روزنامه‌نگار بود. متعاقب سقوط حکومت‌هاى Praphat , Tharom در ۱۹۷۳، شاه پيمانى ملّى را منعقد ساخت تا براساس آن اعضاى جديد مجلس ملّى انتخاب شوند و Kukrit در اين مجلس راه يافت.


در انتخابات ۱۹۷۵ حزب مذکور فقط هشت کرسى بدست آورد. بعد از شکست seni در تشکيل دولت، Kukrit ائتلافى را توسط سه حزب عمده راستگرا يعنى حزب ملّى تائي، حزب عدالت اجتماعى و حزب ناسيونال سوسياليست و چند حزب اقليّت بوجود آورد. دولت او دستاوردهائى را حاصل کرد و براى شايد اولين بار تلاش‌هائى توسط دولت براى انجام امورى به نفع اکثريت مردم تايلند انجام داد. از نقطه‌نظر سياست خارجى هم دولت Kukrit ابداعات قابل‌توجهى را آغاز کرد. جمهورى خلق چين را به رسميت شناخت و شخصاً از پکن بازديد به‌عمل آورد. روابط ديپلماتيک با رژيم‌هاى سياسى نوين هندوچين برقرار کرد. دولت او عامل مهمّى در عقب‌نشينى نيروهاى نظامى آمريکا از خاک تايلند و نيز برچيدن پايگاه‌هاى هوائى آمريکا در تايند بود. در انتخابات ۱۹۷۶ حزب اقدام اجتماعى ۴۵ کرسى در پارلمان بدست آورد و در مقام سوم بعد از حزب دمکراتيک و حزب ملت تايلند قرار گرفت.


حزب اقدام اجتماعى در ائتلاف Seni شرکت نکرد. بعد از کودتاى اکتبر سال ۱۹۷۶ و از هم پاشيدن مجلس انتخابى و ممنوعيت احزاب سياسى که دو سال و نيم به‌طول انجاميد، Kukrit به نوشتن پرداخت و در انتخابات ۱۹۷۹ به‌عنوان بزرگترين حزب حدود ۸۸ کرسى در مجلس را بدست آورد. مقام‌هاى بعدى در اين انتخابات به‌ترتيب متعلق به حزب ملّت تايلند با ۴۷ کرسى و حزب دمکرات با ۳۵ کرسى بود.

حزب سوسياليست تايند (Phak Sangkom Niyon Haeng Prather Thai)

اين حزب توسط مشهورترين چهره رهبرى ۱۹۷۳ يعنى Boonmee و با ادغام حزب دمکراسى اجتماعى و گروه خلق براى دمکراسى ايجاد شد. انتخابات ۱۹۷۵ حزب پانزده کرسى بدست آورد. بعد از کودتاى ۱۹۷۶، سران اين حزب همراه با ديگر سوسياليست‌ها در همکارى با حزب کمونيست تايلند به مبارزه مسلحانه عليه حکومت پرداختند. رهبر حزب در ۱۹۷۹ دوباره فعاليّت سياسى خود را از سر گرفته و به‌عنوان رهبرى حزب تازه سازمان يافته دمکراسى اجتماعى انتخاب شد.

جبهه متحد سوسياليست (Naew Ruam Sangkom Niyom)

اين حزب در ۱۹۵۷ بنيانگذارى شد و ترکيبى از جنبش‌ هايدپارک، حزب اکونوميست و حزب دمکراتيک اجتماعى بود. در ۱۹۷۵ که فعاليّت‌هاى سياسى خود را از سر گرفت تعدادى ديگر از گروه‌هاى سياسى نظير حزب جبهه دمکراتيک، جبهه متحّد اکونوميست، حزب خلق و تعدادى ديگر را در بر مى‌گرفت. در ۱۹۷۹ با حزب سوسياليست تايلند ادغام شد و در نتيجه حزب دمکراسى اجتماعى بوجود آمد.

حزب سينى‌زن تائى (Pravhakron thai)

يکى از اعضاى راستگراى حزب دمکراتيک و وزير کشور دولت Thanin به نام Samak در ۱۹۷۹ اين حزب را که به حزب خلق تايلند نيز مشهور بود ايجاد کرد. رهبرى حزب به عنوان رهبرى توانا، سخت‌کوش، چهره‌اى تلويزيونى و نيز مقاله‌نويس روزنامه‌ها همواره رهبران نظامى که او را در کودتاى ۱۹۷۶ کنار زده بودند به باد انتقاد و حمله گرفت. در جريان انتخابات ۱۹۷۹اين حزب موفق به کسب ۲۹ کرسى در مجلس ملّى شد. بعد از اين انتخابات Samak به‌عنوان چهره‌اى انتقادگر و مخالف باقى ماند.

حزب ملّت تايلند (Chat Tai)

اين حزب در ۱۹۷۵ براى شرکت در مبارزات انتخاباتى تأسيس شد. به ائتلاف Seni پيوست و در انتخابات ۱۹۷۹ در رديف دوم احزاب موفق در کسب آراى انتخاباتى مجلس ملّى قرار گرفت.


از ديگر احزاب سياسى کشور تايلند احزاب زير قابل‌توجه مى‌باشند:


- جبهه قانون اساسي


- حزب تعاون و همکاري


- حزب اکونوميست


- جبهه متحد اکونوميست


- کشاورزان ۱و۲


- جامعه آزاد خلق تايلند


- حزب حکومت


- جنبش‌ هايدپارک


- حزب حاکميت - عدالت


- گروه ليبرال


- حزب ملّى خلق


- حزب نيروى جديد


- گروه مردمي


- حزب ترقى‌خواه


- حزب آزادى سيام


- حزب دمکراسى اجتماعي


- حزب عدالت اجتماعي


- حزب ناسيوناليست اجتماع


- حزب تائي


- حزب حاکميت تائي


- حزب اجتماعى تائي