زبان عمده مردم تايلند زبان (تائي) است، در جنوب کشور مسلمان مالايائى نژاد به زبان ملايائى تکلم مى‌کنند. تائى زبانى آهنگ‌دار است، هر کلمه مى‌تواند با پنج آهنگ مختلف تلفظ شود؛ به‌صورت: پائين، متوسط، بالا، در حال صعود و رو به پائين. هر آهنگى معناى کلمه را در کل تغيير مى‌دهد. مثلاً Suay با آهنگ در حال صعود به معنى شگفت‌انگيز، ولى آهنگ رو به پائين به معنى بخت بد مى‌باشد. جالب اينکه بيشتر لغات تائى بايد توسط سخنگوى محلى براى اصلاحات تلفظ‌ها دوباره رسيدگى و مورد دقت نظر قرار گيرد. ترجمه الفبا و نوشته‌هاى تائى به حروف لاتين علمى درست نيست، زيرا هيچ‌گونه الگوى پذيرفته شده‌اى براى آن وجود ندارد؛ زيرا هر کلمه مى‌تواند به چندين طريق مختلف نوشته شود. به‌عنوان مثال خيابان در شهر بانکوک Rajadmnern و يا Ratchadamnoen و نيز Rajdam noen نوشته مى‌شود، در حالى‌که همين کلمهٔ خيابان در شهرهاى جنوبى بانکوک , Petchaburi, Petchburi و يا Phetchaburi نوشته مى‌شود.