تايلند با توجه به ميزان جمعيت زياد داخلى و رشد نسبتاً کم اقتصادى مهاجرت‌پذيرى ندارد. ليکن در اثر تحولات و تنش‌هاى در منطقه هندوچين مهاجرين مختلفى از کشورهاى لائوس، ويتنام و کامبوج به تايلند سرازير شده‌اند، که بيشترين شمار آنها کامبوجى بوده‌اند. اخيراً به‌خاطر اينکه کشورهاى ديگر در زمينه کمک‌هاى نقدى و پذيرش مهاجرين تايلندى اقدام مناسبى نکرده‌اند، تايلند آخرين اردوگاه مهاجرين کامبوجى را در اوايل ۱۹۸۷ تعطيل کرد. شکار کمى از مردم تايلند به‌صورت کارگر و کارشناس به کشورهاى مختلف از جمله کشورهاى آسياى غربى مهاجرت کرده‌اند.