تايلند به‌عنوان يک کشور وابسته به کشت و زرع درصد کمى از شهرگرائى را نشان مى‌دهد، برحسب آمار انجام شده در ۱۹۸۰ جمعيت شهرهاى مهم تايلند به شرح زير است:


بانکوک و حومه ۴،۶۹۷،۰۷۱ نفر
چون بورى Chon Buri ۱۱۵،۳۵۰ نفر
Songkhlaa ۱۷۲،۶۰۴ نفر
Chiang Mai ۱۰۱،۵۹۴ نفر
Nakhon Si Thammarat ۱۰۲،۱۲۳ نفر