قانون اساسى موقت آفريقاى جنوبى به تصويب پارلمان اين کشور رسيد و از ارديبهشت ۱۳۷۳ يعنى زمان برگزارى اولين انتخابات غيرنژادى در آفريقاى جنوبى به مرحلهٔ اجرا گذاشته شد. اين قانون به مدت پنج سال لازم‌الاجراست. به موجب قانون اساسى جديد آفريقاى جنوبى همهٔ ايالات و هوم‌لندهاى نيمه خودمختار در قالب يک کشور مستقل درآمده‌اند. آفريقاى جنوبى جديد به صورت فدرال اداره شده و به ۹ ايالت به قرار ذيل تقسيم مى‌شود:


۱. ترانسوال شرقى


۲. ترانسوال شمالى


۳. PWV


۴. شمالى غربى


۵. اورنج فرى استيت


۶. کوازولو - ناتال


۷. کيپ شمالى


۸. کيپ غربى


۹. کيپ شرقي