بدنبال تحولات مثبت در آفريقاى جنوبى و درخواست ماندلا در تاريخ ۱۸/۹/۷۲ مجمع عمومى سازمان ملل طى قطعنامه‌اى که به تصويب رسيد کليه تحريم‌ها و محدوديت‌هاى اقتصادي، تجارى و نفتى عليه اين کشور را لغو کرد و قرار شد در ۲۷ آوريل ۱۹۹۴ (ارديبهشت ماه ۱۳۷۳) اولين انتخابات آزاد در اين کشور برگزار گردد. بدنبال اين واقعه، هيأت دولت جمهورى اسلامى ايران در جلسه مورخ ۱۵/۱۰/۷۲ و بنابه پيشنهاد شماره ۸۰۲۴/۱/۱۱۰-۱/۵۰۰ مورخ ۱۳/۱۰/۷۲ ستاد هماهنگى روابط اقتصادى خارجى تصويب نمود که وزارت امور خارجه نسبت به برقرارى روابط دولت جمهورى اسلامى ايران با کشور آفريقاى جنوبى و لغو تحريم‌هاى برقرار شده عليه آن کشور اقدام نمايد.


بدنبال اعلام لغو تحريم نفتي، هيئتى از وزارت نفت عازم آفريقاى جنوبى شد و مذاکراتى با مسئولين نفتى آن کشور انجام داد. همچنين آقاى فيچات رئيس بخش خاورميانه سازمان تجارت خارجى آفريقاى جنوبى و آقاى اسميت از گروه بانکى ABSA در مهرماه ۱۳۷۲ از تهران ديدار و مذاکراتى را با همتايان خود جهت برقرارى تماس‌هاى اوليه تجارى انجام دادند. بدنبال آن در ارديبهشت ۱۳۷۳در قالب طرح سازمان ملل جهت نظارت بر انتخابات آفريقاى جنوبى ۴ نفر ديپلمات از وزارت امور خارجه عازم ان کشور شدند. همچنين به دنبال دعوت رسمى مقامات آفريقاى جنوبى در دوران پس از لغو آپارتايد آقاى محمد هاشمى قائم مقام وزارت امورخارجه در رأس هيئتى در اين مراسم شرکت کرد. قبل از اين ديدار مقامات دو کشور با برقرارى رابطه سياسى از ۲۰/۲/۷۳ موافقت نمودند و پرچم جمهورى اسلامى ايران رسماً طى مراسمى در محل سابق دفتر حفاظت منافع جمهورى اسلامى ايران در ژوهانسبورگ برافراشته شد و به سفارت تبديل گشته و قرار شد سفارت آفريقاى جنوبى در تهران نيز سريعاً بازگشائى شده و دو کشور نسبت به مبادله سفير اقدام نمايند. در حال حاضر با توجه به حمايت‌هاى گسترده سياسى و مالى ايران از سازمان‌هاى آزاديبخش آفريقاى جنوبى بخصوص کنگره ملى آفريقا که بيشترين درصد آراء در انتخابات را از آن خود کرد و رئيس جمهور آن کشور آقاى ماندلا و معاون رئيس جمهور و ۱۸ وزير از اين حزب و روابط سياسى در حد عالى و حسنه مى‌باشد و زمينه گسترش روابط بسيار آماده و مناسب. شايسته است گروه‌هاى اعزامى از ايران با هماهنگى لازم با وزارت امور خارجه و با آمادگى قبلى به آن کشور مسافرت نموده تا بتوانند بيشترين بهره را از اين ديدارها به عمل آورند.