آفريقاى جنوبى به لحاظ توليدات چوبى و الوار خودکفا مى‌باشد، ولى چوب سخت، چوب مبل و برخى ديگر از چوب‌ها که براى کاغذسازى از کيفيت بالايى برخوردار هستند را وارد مى‌کند. پوشش جنگلى آفريقاى جنوبى در حدود ۱۳۶ ميليون هکتار مى‌باشد که تقريباً يک درصد از کل کشور را شامل مى‌شود. از اين مقدار حدود ۱،۲۰۰،۰۰۰هکتار درختان کوتاه مى‌باشد. درختان بلند در مناطق کوهستانى در طول نوار ساحلى از کيپ‌تاون تا شمال ترانسوال ادامه دارد. بزرگترين منطقه جنگلى نواريست بطور ۱۸۰ کيلومتر و عرض ۱۶ کيليومتر در جنوب استان کيپ واقع شده است.