پيمان گات (GATT)

کشور آفريقاى‌جنوبى با توجه به دارا بودن روابط تجارى سنتى با کشورهاى غربى و صنعتي، از ساليان دور به عضويت موافقت‌نامه عمومى تعرفه و تجارت (گات) (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) درآمده و عضو مؤسسات گات محسوب مى‌گرديد. بعد از تشکيل سازمان تجارت (WTO) (World Trade Organization - WTO)، اين کشور به عضويت سازمان مزبور نيز درآمده است.


با توجه به الزامات گات، اين کشور در زمينه استفاده از مشوق‌هاى صادراتى محدود گرديده، که اثر اين موضوع مستقيماً بر برنامه عمومى مشوق صادرات (General Export Incentive Scheme - GEIS) اين کشور که اخيراً اصلاح گرديد، تأثير گذاشته، بطورى که ناگزير است تا سال ۱۹۹۷ آنرا کنار گذارد.


طبق جدول زير اين کشور بعد از انجام مذاکرات دور اروگوئه، متوسط تعرفه‌هاى محصولات صنعتى خود را از ۵/۲۴ به ۱۷/۲ تنزل داده است. همچنين در چارچوب مقررات گات با کاهش حمايت از توليدکنندگان محصولات کشاورزي، کاهش يارانه صادراتى اينگونه محصولات را دنبال کرده است.

جدول متوسط تعرفه هاي محصولات صنعتى (باستثناى فرآوردهظى نفتى) منتخبى ازکشورها در قبل و بعد از مذاکرات دور اروگوئه (برحسب درصد)

نام کشور متوسط تعرفه‌هاى تجارى
قبل از دوراروگوئه بعد از دوراروگوئه
کشورهاى توسعه يافته ۶/۳ ۳/۸
آفريقاى جنوبى ۲۴/۵ ۱۷/۲
هند ۷۱/۴ ۳۲/۴
ترکيه ۲۵/۱ ۲۲/۳
زيمبابوه ۴/۸ ۴/۶
مالزى ۱۰/۲ ۹/۱
آمريکا ۵/۴ ۳/۵
کانادا ۹/۰ ۴/۸

موافقت‌نامه‌هاى نظام ترجيحات تعميم يافته (GSP) (Generalised System of Preferences - GSP)

دولت آمريکا در سال ۱۹۹۴، آفريقاى‌جنوبى را نيز مشمول برنامه نظام ترجيحات تعميم يافته خود گرداند. که اين موضوع جريان بيشتر کالاهاى صادراتى آفريقاى‌جنوبى به بازارهاى آمريکا گرديد.


بعد از آمريکا، اتحاديه اروپا نيز براى جلب تجارت خارجى آفريقاى‌جنوبى به سمت خود، تسهيلات مشابه‌اى را به آفريقاى‌جنوبى اعطاء کرد. ليکن مذاکرات اين کشور با اتحاديه اروپا براى دريافت امتيازات بيشتر تجارى کماکان ادامه دارد. تاکنون اتحاديه‌ اروپا از اعطاء امتيازات کامل تجارى موضوع کنوانسيون لومه (Lome Convention) به اين کشور خوددارى نموده، با اين استدلال که کشور مزبور هنوز در قالب يک کشور توسعه يافته ظاهر نگرديده است. (E.I.U., op.cit, P.36) تخمين زده شده که موافقت‌نامه‌هاى GSP اعطاى توسط آمريکا و اتحاديه‌ اروپا بترتيب حدود ۱۰ ميليارد راند و ۵۵ ميليارد راند عايد صادرکنندگان اين کشور خواهد گرديد.


آفريقاى‌جنوبى همچنين داراى موافقت‌نامه‌هاى تجارى با زيمبابوه و مالاوى بوده و براى واردات از موزامبيک تخفيفات تعرفه‌اى يک‌جانبه‌اى را اعمال مى‌کند. تا اين اواخر کشور ترکيه نيز از تخفيفات تعرفه‌اى يک‌جانبه بهره‌مند بود. طى سال ۱۹۱۵ اين کشور موافقت‌نامه‌هاى تجارى براى حذف هزينه‌هاى فوق‌العاده وارداتى با کشورهاى مجارستان، روماني، لهستان، و جمهورى چک منعقد کرده است.

ساير موافقت‌نامه‌ها

کشور آفريقاى‌جنوبى همچنين به موافقت‌نامه‌هاى دور توکيو در مورد ارزش‌گذارى گمرکى و صدور مجوز واردات (Tokyo Round Agreements on Customs Valuation and Import Licensing) ملحق گرديده و عضو ناظر موافقت‌نامه‌ها در مورد خريدهاى دولتي، اقدامات ضد دامپينگ، يارانه‌ها و اقدامات جبرانى (Agreements on Government Procurement, Anti dumping, Subsidies and Countervailing) محسوب مى‌گردد. اين کشور همچنين عضو موافقت‌نامه‌هاى بين‌المللى در مورد لبنيات و گوشت گاو (International Dairy and Bovine Meat Agreements)، شوراى بين‌المللى گندم (International Wheat Council)، کميته بين‌المللى مشورتى پنبه (International Cotton Advisory Committee) و کنوانسيون در مورد تجارت بين‌المللى گونه‌هاى در معرض خطر (Convention on International Trade in Endangered Species) و پروتکل مونترال (Montreal Protocol) مى‌باشد.


کشور آفريقاى‌جنوبى همچنين با کشورهاى بلژيک، برزيل، دانمارک، فنلاند، قبرس، ايرلند، ژاپن، نروژ، پرتقال، اسپانيا و تايوان، موافقت‌نامه‌هاى حمل و نقل هوائى و دريائى امضاء کرده است. (Holden., op.cit, P.126)