ايستگاه زمينى بندر سنگاپور

سنگاپور بعنوان يک عضو اينمارسَت مى‌کوشد تا صنعت دريايى خود را روزبه‌روز بهبود بخشد و آن را بطور گسترده‌اى با سيستم مدرن و پيچيده ارتباطات ماهواره دريايى مجهز سازد. مسئولان مخابرات سنگاپور، يک ايستگاه زمينى ماهواره‌اى در ناحيه اقيانوس آرام تأسيس کرده‌اند.


ايستگاه زمينى سنگاپور داراى مزاياى مهمى است که عبارت‌اند از: ارتباطات دريايى بيست ‌و چهار ساعته، خدمات ارتباط دريايى مدرن و پيشرفته، ارتباط اتوماتيک در حد وسيع و گسترده، قابليت اعتماد زياد، کيفيت بالاى مخابراتى در هر موقعى از شب و يا روز و بدون تأثيرپذيرى از وزش باد و يا اختلالات جوي، سهولت ارتباط از کشتى به ساحل، از ساحل به کشتى و از کشتى به کشتي، ارتباط داخلى با شبکه‌هاى مخابراتى جهان، ارتباط داخلى با کشتى‌هاى مجهز به راديوى HF هستند.


همچنين مخابرات تلفنى از طريق ارتباط خط زمينى از سواحل دريايى با کشورهاى مختلف که بمنظور دستيابى به اطلاعات مربوط به نواحى اقيانوس آرام صورت مى‌گيرد. علاوه برآن، امکان مخابرات تلفنى از داخل اقيانوس با ساير ايستگاه‌هاى زمينى در خشکى وجود دارد تا پوشش جهانى ماهواره دريايى را با اقيانوس آرام، هند و اطلس برقرار کند. ارتباط با ناحيه اقيانوس اطلس از طريق ايستگاه زمينى ساحل گون هيلي در انگلستان صورت مى‌گيرد و ارتباط با ناحيه اقيانوس هند از طريق ايستگاه زمينى در سواحل آُپک نروژ برقرار مى‌شود.


ناگفته نماند که اين ارتباطات، هزينه‌هاى سنگينى براى استفاده‌کنندگان دربردارد. اما براى خطوط زمينى از سنگاپور تا انگلستان و کشورهاى اسکانديناوى (نروژ، سوئد، دانمارک و فنلاند) هزينه‌اى ندارد.

ارتباطات دريايى

ايستگاه ساحلى سنگاپور داراى خدمات ويژه ارتباط دريايى است تا نيازمندى‌هاى کشتى‌هاى مسافربري، نفتکش‌ها، کشتى‌هاى باربري، کشتى‌هاى زلزله‌نگار، شناورهاى تحقيقاتي، ماهيگيري، يخ‌شکن‌ها تو حتى قايق‌هاى مسابقه را برآورده سازد. بعضى از نيازمندى‌هاى ارتباطى که از طريق ايستگاه ساحلى سنگاپور انجام مى‌گيرد از اين قرار است:


- کشتى‌هاى مسافربري: ارتباطات مسافران، مسير حرکت کشتي، گزارش هواشناسى و ليست مسافران ذخيره.


- کشتى‌هاى باربرى و کانتينردار: تغيير برنامه و حرکت، کمک فنى سريع ومؤثر.


- نفت‌کش‌ها: گزارش روزانه و واسطه‌گري، باربرى در معاملات.


- لنج‌ها: گزارش ايمنى وسيله باربري.


- کشتى‌هاى حفارى و دکل‌هاى نفت: کنترل بهتر عمليات دريايي، انتقال سريع‌تر دستورها و گزارش‌هاى اکتشاف به ساحل جهت تجزيه و تحليل.


- کشتى‌هاى زلزله‌نگار: گزارش دريايي، انتقال مستقيم عمليات زلزله شناسى همراه با محاسبه قدرت آن جهت تجزيه و تحليل و پاسخگويى بدان در حداقل زمان.


- ساخت کشتى‌ها: حمايت از عمليات ساحلي.


- قايق‌هاى مسابقه: ارتباطات ايمنى .

نحوه ارتباط

براى ارتباط از کشتى به ساحل و از کشتى به کشتى مى‌توان از طريق ايستگاه ساحلى بندرسنگاپور و از روى کشتى و با انتخاب کد ۱۰ براحتى تماس برقرار کرد. همچنين کدهاى مختلفى براى ارتباط از ساحل به کشتى بکار مى‌روند که عبارت‌اند از:


تلفن بين‌المللى مستقيم: اين نوع ارتباط در حال‌حاضر در ناحيه اقيانوس ‌اطلس و بيش از ۱۱۰ ناحيه ديگر بصورت واحدهاى ۶ ثانيه‌اى محاسبه مى‌گردد.


دستگاه اتوماتيک و کمکى تلکس: در سه ناحيه اقيانوس اطلس، هند و آرام بمنظور ارتباط از کشتى به ساحل و بالعکس در اين ايستگاه بکار مى‌رود. ارتباط‌هاى اتوماتيک به صورت واحدهاى ۶ثانيه‌اى محاسبه مى‌شوند و مشترکان تلکس مى‌توانند مطالب خود را از اين طريق به کشتى‌ها بفرستند. همچنين ارتباط تلگرافى از کليه ادارات پست و مراکز مشترکان با ساير ادارات از ساحل به کشتى و از کشتى به ساحل از طريق تلکس ضبط مى‌گردد.


براى انتقال رونوشت و دريافت نقشه‌ها، گزارشات روزانه، صورت‌حساب‌ها، نقشه‌هاى هواشناسى و ساير مطالب خطى ديگر از فاکس استفاده مى‌شود و هزينه‌ها مطابق با تعرفه مخابرات تلفن بين‌المللى محاسبه مى‌شود.


در استفاده از خدمات ارتباطى ماهواره‌هاى دريايي، کشتى‌ها نيازمند ايستگاه‌هاى زمينى در روى عرشه هستند.


ايستگاه زمينى کشتى شامل يک آنتن کوچک مى‌باشد که در يک پوشش محافظ مدوّر و در روى عرشه نصب شده است و وسايل الکترونيکى روى آنتن را در مقابل حرکات شديد کشتى حفظ و کنترل مى‌کند.


ارتباطات از ساحل به کشتى از طريق ايستگاه زمينى به ماهواره با برج (SGHZ) و از طريق ماهواره به کشتى با موج (GHZ ۱/۵) صورت مى‌گيرد. ارتباطات از کشتى به ساحل نيز با موج (GHZ۱/۵) (۴ GHZ) انجام مى‌پذيرد.